فهرست بستن
نشست سرگروههای آموزشی استان با مدیر کل محترم و معاونین استان در راستای بررسی چالشها و مصائب موجود آموزشی
بررسی عملکرد دوران کرونایی گروههای آموزش با حضور خانم دکتر مسگرزاده و خانم دکتر فاطمی
نشست علمی گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه سیستان و بلوچستان با سرگروههای عربی دوره اول استان و نواحی زاهدان
وبینار بررسی کتب جدیدالتألیف با حضور دکتر اشکبوس (مولف کتب عربی) و دکتر فاضل (رئیس دبیرخانه کشوری عربی ) با دبیران عربی سراسر استان
نشست دکتر کمرئی معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش،دکتر آذر کیش مدیر کل فنی حرفه ایی وزارت ، دکتر رخشانی مدیر کل محترم استان و دکتر بختیاری با گروههای آموزشی استان
previous arrow
next arrow
 

کتب درسی

المعاجم فیلم بودجه و بارم‌بندی متضاد ، مترادف و جمع های مکسر راهنمای تدریس معلم تغییرات کتب عربی دوره اول